Business Case

Sales ondersteuning, testen, trainen, telemarketing en coachen

Opdrachtgever

Middelgroot transportbedrijf

Probleemstelling

Veel klanten van het transportbedrijf zijn (mede) door de recessie weggevallen waardoor een groot gedeelte van de vrachtwagens stilstonden. De klant wil deze vrachtwagens natuurlijk graag weer laten rijden echter wel tegen goede marges!

Oplossing

Hello Company heeft de salesvaardigheden van de partner van het transportbedrijf en een sales medewerker in kaart gebracht met een online test. Samen met het rollengesprek dat met beide is uitgevoerd geeft dit een compleet beeld van de commerciële vaardigheden, de goede- en verbeterpunten op dit gebied. Van hieruit kon een op maat gemaakte training worden aangeboden.
Tegelijkertijd is begonnen met de telemarketing activiteiten. Bij het opstellen van het profiel en belscript werd rekening gehouden met het feit dat het transportbedrijf nieuwe klanten wil met een bepaalde omzet en marge. Hierop zijn de vragen die aan de telefoon worden gesteld afgestemd en er is rekening mee gehouden met het te selecteren adressenbestand.

Tijdens de belactie is er regelmatig sprake van feedback geweest over de door Hello Company gemaakte afspraken zodat deze aan de wensen de eisen van de klant bleven voldoen.
Gelopen afspraken werden geëvalueerd met de trainer om hetgeen op de training is geleerd op de juiste manier in de praktijk te brengen.

Resultaat

Zo’n 60% van de stilstaande vrachtwagens rijdt weer! Gedwongen ontslagen zijn niet nodig geweest en er is sprake van een gezonde groei van de omzet.