Business Case Bedrijfsmakelaar

Salesondersteuning – Propositie verbeteren en telemarketing. 

Opdrachtgever

Bedrijfsmakelaar in de randstad.

Probleemstelling

Deze klant heeft een grote portefeuille aan commercieel onroerend goed. Voor een van de net afgebouwde projecten is tijdens de bouw al veel geadverteerd in de (lokale) media. Dit heeft niet geresulteerd in het gewenste aantal verkopen, 60% van het pand blijft leeg. Het aantal bezoeken van geïnteresseerden aan het bedrijfspand is laag en de score van de b.o.g.makelaar die het project onder zijn hoede heeft teleurstellend. Dit leidt ook tot frustratie en gebrek aan vertrouwen bij de betreffende makelaar. Leegstand kost de projectontwikkelaar maandelijks
€ 23.000,-

Oplossing

Hello Company denkt samen met de makelaar en ontwikkelaar na over de toegevoegde waarde van het pand voor ondernemers en een actie waardoor het voor toekomstige kopers/huurders aantrekkelijker wordt om het pand te bezichtigen. Omdat het hier een combinatie betreft van bedrijfs- en kantoorruimte wordt een selectie gemaakt van alle ambachtelijke bedrijven van 3 tot 20 medewerkers in een straal van 20 kilometer rond het pand. De dga’s van deze bedrijven worden benaderd en er wordt een inventarisatie gemaakt van huidige huisvestingsvorm en de wensen voor de toekomst. Met een aantrekkelijk voorstel worden de dga’s uitgenodigd. Er worden een aantal ‘kijkdagen’ georganiseerd waarbij meerdere geïnteresseerden aanwezig zijn voor een rondleiding.

Resultaat

Hello Company plant 8 kijkdagen vol met in totaal 52 beslissers. Zes van deze beslissers gaan binnen drie maanden over tot koop of huur. Twee volgen binnen tien maanden. De verkopen leveren ruim € 2.000.000,- op. Daarnaast zijn er inkomsten aan huur.